Welkom bij Studio Dotter!

Samenvatting Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden aangaande Stoffen, Fournituren, Patronen en Kadobonnen:

 • Verzenden van stoffen, patronen en fournituren gebeurt op dinsdag en op vrijdag.
 • Verzendkosten zijn voor rekening van de koper en zijn afhankelijk van het gewicht en formaat van de gekochte producten.
 • Koop je stof of fournituren en ben je niet tevreden (over bijvoorbeeld de kleur)? Neem dan contact op per mail, zodat we kunnen overleggen over een oplossing. Retourneren moet 14 dagen na ontvangst gemeld worden. Bij ontvangst van het product door Studio Dotter krijg je je aankoopbedrag terug (mits ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en ongewassen). Verzendkosten terug naar de winkel zijn voor jouw rekening. Papieren patronen kunnen niet geretourneerd worden.
 • Verzenden van de Kadobon gebeurt direct na aankoop, per mail. De ontvanger krijgt een unieke kortingscode en ontvangt bij het gebruik hiervan bij een bestelling in de webshop de waarde van de kadobon als korting.
 • De kadobon dient binnen 365 kalenderdagen besteed te worden. De naaicursus of workshop waaraan de kadobon wordt besteed mag buiten die 365 kalenderdagen vallen.

 

Algemene Voorwaarden aangaande Online Naaicursussen:

Artikel 1: Inschrijven

 • Deelnemen aan de online cursus geschiedt na inschrijving en betaling via www.studiodotter.nl.
 • Direct na betaling heeft de deelnemer toegang tot de cursus, via ‘Mijn account’ – ‘Cursussen.’
 • Deelnemers aan de online cursus hebben onbeperkt toegang tot deze cursus, zolang de cursus online staat.
 • Materiaal uit de cursus mag niet gedeeld worden met derden.

Artikel 2: Annuleren

 • Annulering van deelname is niet mogelijk. Je doet hiermee afstand van het herroepingsrecht: na levering van het product (lees: de betaling en de daaropvolgende toekenning van toegang tot de cursus) kun je je aankoop niet meer herroepen.

 

Algemene Voorwaarden aangaande Naaicursussen en Workshops:

Artikel 1: Inschrijven

 • Middels het aanschaffen van een naaicursus of workshop in de webwinkel, of per mail of Whatsapp aanmelden voor een Naaicursus, Strippenkaart of Workshop ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden en ga je een betalingsverplichting aan.
 • Je inschrijving voor een cursus, Strippenkaart of workshop is definitief wanneer je een bevestigingsmail hebt ontvangen en de cursus- of workshopkosten 14 dagen voor aanvang ontvangen zijn door Studio Dotter. Is dit niet het geval, vervalt je inschrijving.Inschrijven voor cursussen gaat op basis van volgorde van binnenkomst en vol = vol. Huidige cursisten mogen (binnen een bepaalde termijn) aangeven of en wanneer ze een vervolgcursus willen doen, alvorens de inschrijving open wordt gezet op de website. Studio Dotter kan niet garanderen dat er in de daaropvolgende cursus plek is op dezelfde dag. Huidige prijzen zijn geldig tot 1 augustus 2024.

Artikel 2: Annuleren

 • Naaicursussen en Strippenkaarten mag je tot uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de eerste les kosteloos annuleren. Daarna ben je Studio Dotter het cursusgeld verschuldigd.
 • Naaiworkshops mag je tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Daarna ben je Studio Dotter het cursusgeld verschuldigd.
 • Studio Dotter houdt zich het recht voor cursussen en workshops te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen, uiteraard met restitutie van het betaalde cursusgeld.

Artikel 3: Afmelden en inhalen

 • Gemiste lessen kunnen tijdens een andere les in diezelfde lesperiode  worden ingehaald (tenzij anders vermeld) mits deze les 12 uur voor aanvang van de les is afgezegd en er een inhaalplek beschikbaar is op een andere ochtend/avond. Dit laatste regelt de cursist zelf via de online agenda.

Artikel 4: Vervallen van een les

 • Wanneer de docent door ziekte of andere omstandigheden een les moet afzeggen, wordt in samenspraak met de cursisten/workshop-deelnemers een inhaalles gepland, of vervanging geregeld. Bij langdurige ziekte zal restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
 • Vallen lessen uit door een gedwongen sluiting i.v.m. Corona, ontvangen cursisten een tegoedbon (t.w.v. de uitgevallen lessen) die te besteden is in de webshop. Het lesgeld wordt niet gerestitueerd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 • Studio Dotter is niet aansprakelijk voor schade door/aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten tijdens de cursus of workshop.
 • Gebruik van naaibenodigdheden, gereedschap, machines en andere apparatuur is op eigen risico. Studio Dotter is niet aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel die een deelnemer aan een cursus, of workshop oploopt door (oneigenlijk) gebruik, door hem/haarzelf of een ander.

Algemene Voorwaarden aangaande Danckaerts Opleidingen:

Artikel 1: Inschrijving, leskosten en betaling

 • Inschrijving voor de Danckaerts opleiding vindt plaats door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier dat per mail verzonden en ingeleverd wordt.
 • Toelating tot de opleiding volgt na een gesprek met Studio Dotter en alleen met wederzijdse instemming. Studio Dotter behoudt zich het recht voor een aspirant-leerling niet aan te nemen.
 • De leskosten bedragen per 1 januari 2025 €750 per lesperiode.
 • Betaling geschiedt per digitale transactie na ontvangst van een digitale factuur, per lesperiode, en dient voldaan te zijn vóór aanvang van die lesperiode.
 • Per opleiding wordt aangegeven hoeveel lesperioden er minimaal nodig zijn om deze opleiding met goed gevolg af te kunnen sluiten. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • Heeft een leerling meer tijd nodig dan de minimale hoeveelheid lesperioden om een examen te kunnen behalen of slaagt een leerling niet voor het examen,worden er zoveel lesperioden bij gepland en gefactureerd als nodig geacht door de docent.
 • Inbegrepen in de leskosten zijn: per lesperiode 5 à 6 lesdagen (11 in 2 lesperioden) van 4,5 uur in de studio in Bathmen; per lesperiode 10 online bijeenkomsten van ca. 1,5 uur; toegang tot een online leeromgeving met daarin de benodigde videolessen; fysiek en digitaal lesmateriaal nodig om de opleiding succesvol af te ronden.
 • Niet inbegrepen zijn: studieboeken (zie Inhoud, Organisatie en Materiaal); materiaal als stof, papier, teken- en naaigereedschap.

 

Artikel 2: Annulering

 • Na inschrijving middels het digitaal versturen van het inschrijfformulier heeft de leerling 14 dagen wettelijke bedenktijd, ook wanneer deze 14 dagen binnen 8 weken voor aanvang van de opleiding vallen, maar niet later dan 2 weken voor aanvang van de opleiding.
 • Annulering na inschrijving kan kosteloos tot 8 weken vóór aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering tussen 8 en 4 weken vóór aanvang betaalt de leerling 25% van de eerste lesperiode.
 • Bij annulering tussen 4 en 2 weken vóór aanvang betaalt de leerling 50% van de eerste lesperiode.
 • Bij annulering na 2 weken vóór aanvang betaalt de leerling 100% van de eerste lesperiode.
 • Restitutie van (een deel van) betaald lesgeld wegens annulering vindt plaats binnen 14 dagen en volgens bovenstaande richtlijnen.
 • Stopt de leerling gedurende een lesperiode, wordt het lesgeld van die periode niet gerestitueerd.
 • Indien lessen (zowel fysiek als online) door de docent afgezegd moeten worden, wordt in samenspraak met de leerling naar een passende oplossing gezocht. Het streven is om de geannuleerde lessen op een ander moment in te halen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 • Indien lessen (zowel fysiek als online) door de docent voor langere termijn afgezegd moeten worden, waardoor de leerling niet op tijd afdoende voorbereid is voor het examen, wordt vervanging van de docent ingeschakeld. Dat kan ook bij een andere modevakschool zijn. Blijkt dat niet mogelijk te zijn, worden leskosten naar rato terugbetaald aan de leerling, binnen de dan lopende lesperiode. (Naar rato = er wordt gekeken naar het aantal geannuleerde lessen in verhouding met het online materiaal dat al beschikbaar was en zal blijven voor de leerling.) Daarnaast worden eventueel reeds betaalde examenkosten terugbetaald indien door afwezigheid van de docent de leerling niet afdoende voor een examen is voorbereid.

 

Artikel 3: Inhoud, Organisatie en Materiaal

 • Copyright en eigendomsrecht van al het lesmateriaal liggen bij Studio Dotter. Opdrachten en instructies (zowel digitaal als op papier) mogen niet met derden worden gedeeld.
 • De leerling ontvangt vooraf dan wel bij aanvang van de opleiding: lesdata van zowel de fysieke als de online lessen; een materiaallijst; een programma van de gehele opleiding; opdrachten voor de eerste lesperiode; instructies over de wijze van inleveren van huiswerk; informatie over de inschrijving voor het centrale examen; en een lijst met leerdoelen en exameneisen.
 • De leerling dient zelf de lesboeken aan te schaffen via de webshop van Danckaerts. Voor actuele prijzen zie danckaerts.nl.
 • Voor de Costumière opleiding: Patroontekenboek Dameskleding en Lingerie; Patroontekenboek Meisjes-, Jongens- en Babykleding; Eenvoudige textielwarenkennis.
 • Voor de Coupeuse I opleiding: Patroontekenboek Dameskleding en Lingerie; Eenvoudige textielwarenkennis; Patroontekenboek Mantels
 • Voor de Coupeuse II opleiding: Proportieleer & Proportieschetsen; Praktische Handelskennis
 • Voor de Coupeuse Herenkleding: Patroontekenboek Meisjes-, Jongens- en Babykleding; Patroontekenboek Herenkleding
 • Voor de Coupeuse Lingerie opleiding: Patroontekenboek Dameskleding en Lingerie (+ eventueel Maatwerk Lingerie & Badkleding)
 • Voor de Lerares I opleiding: Patroontekenboek Dameskleding en Lingerie; Patroontekenboek Mantels
 • Voor de Lerares II opleiding: Proportieleer & Proportieschetsen; Eenvoudige textielwarenkennis; Textielwarenkennis; Algemene Methodiek
 • Voor de Lerares Lingerie opleiding: Patroontekenboek Dameskleding en Lingerie (+ eventueel Maatwerk Lingerie & Badkleding); Eenvoudige textielwarenkennis;
 • Materiaal om teken- en naaiopdrachten te maken dient door de leerling zelf meegebracht te worden. Zie ook deze bijlage.
 • Videolessen worden per betaalde lesperiode aangeboden en blijven toegankelijk voor de leerling, ook nadat de opleiding is afgerond of afgebroken gedurende die lesperiode.[1]

[1] Zolang de online leeromgeving van Studio Dotter actief is.

Artikel 4: Vragen en evaluatie

 • Vragen over de inhoud of organisatie van de opleiding kunnen gesteld worden aan de docent van Studio Dotter telefonisch; via Whatsapp; mail; tijdens de fysieke les; of tijdens de online les. De docent tracht die vragen direct tijdens kantooruren te beantwoorden, of zal aangeven op welke termijn die beantwoord zullen worden.
 • Aan het eind van een lesperiode ontvangt de leerling een uitnodiging voor een schriftelijke evaluatie van de inhoud en organisatie van de opleiding. Deze evaluatie plus uitkomst wordt in de online leeromgeving geplaatst. Met de uitkomsten van die evaluatie zal Studio Dotter indien nodig en mogelijk geacht door de docent verbeteringen aanbrengen.

Artikel 5: Klachtenprocedure

 • Klachten over de inhoud of organisatie van de opleiding dienen schriftelijk (per mail of post) aan Studio Dotter kenbaar gemaakt worden, ter attentie van Merel Meijer op info@studiodotter.nl, dan wel Spoorstraat 6, 7437 TS Bathmen. Binnen 14 dagen volgt een reactie en indien nodig en mogelijk geacht door de docent worden veranderingen aangebracht. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Studio Dotter per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 • Indien leerling en docent gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, kan de klacht worden ingediend bij het bestuur van de modevakschoolvereniging Danckaerts waar de modevakschool bij aangesloten is. De klacht moet dan schriftelijk en aangetekend worden gestuurd naar het secretariaat van de vereniging: p/a Water Acker 106, 1965 SX Heemskerk. De uitkomst is bindend voor beide partijen. Klachten en de wijze van afhandeling worden gedurende 2 jaar digitaal bewaard.
 • Klachten over de inhoud of organisatie van de examens dienen direct aan het bestuur van Danckaerts Modevakscholen, haar klachtenprocedure volgend, kenbaar gemaakt worden.
 • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 6: Examen

 • Leerlingen doen examen bij Danckaerts Modevakscholen. Inschrijving voor en betaling van dat examen geschiedt via Studio Dotter vóór 1 april (zomerexamen) of 1 november (winterexamen). Danckaerts Modevakscholen bepaalt de examenkosten.
 • Examens vinden tweemaal per jaar plaats (eind januari/begin februari en de laatste volle week van juni) in Congrescentrum De Pijler, Ketelmeerstraat 90, 8226 JX Lelystad.
 • De uitslag van het examen wordt aan de examenkandidaat (leerling) kenbaar gemaakt via Studio Dotter.
 • Wordt een examen niet behaald, kan dat examen herkanst worden tijdens het eerstvolgende examenmoment, dan wel een later examenmoment. De examenkosten moeten dan opnieuw betaald worden aan Danckaerts Modevakscholen.
 • Alvorens een Coupeuse-examen gedaan mag worden, dient het Costumière diploma behaald zijn. Alvorens een Leraressen-examen gedaan mag worden, dient het bijbehorende Coupeuse diploma behaald zijn.

Artikel 7: Lessen (fysiek en online)

 • Gemiste lesdagen in de studio kunnen niet worden ingehaald, tenzij er in het studiejaar twee gelijke groepen zijn, alleen na overleg met Studio Dotter, en mits er plaats is in de andere groep.
 • Online bijeenkomsten worden opgenomen en kunnen gedurende 1 opleidingsjaar teruggekeken worden in de online leeromgeving. Daarna worden de bestanden verwijderd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • Studio Dotter is niet aansprakelijk voor schade door/aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten tijdens de cursus of workshop.
 • Gebruik van naaibenodigdheden, gereedschap, machines en andere apparatuur is op eigen risico. Studio Dotter is niet aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel die een deelnemer aan de opleiding oploopt door (oneigenlijk) gebruik, door hem/haarzelf of een ander.

Artikel 9: Persoonsgegevens

 • Naam- en persoonsgegevens en voortgang van de leerlingen worden bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem van de modevakschool en alleen gebruikt om direct met de leerling te kunnen communiceren.
 • Indien mondeling/schriftelijk akkoord worden leerlingen in een groepsapp geplaatst voor lesdoeleinden.
 • Video-opnames van digitale bijeenkomsten worden aangekondigd, bewaard en beschikbaar gemaakt gedurende één jaar en alleen voor deelnemers van het betreffende studiejaar.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

Door u verstrekte informatie wordt door Studio Dotter, dier personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

(Algemene Voorwaarden – niet-leden van Thuiswinkel.org)

Lees hier de volledige versie.

 
Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.